Nem árt, de nem is használ

A GKI Zrt. 2018 márciusában vállalati felmérést készített az 5 fő feletti, jellemzően többségi magyar tulajdonban levő vállalatok körében. Összesen 1204 cég válaszolt a GKI-nak a helyi (megyei) iparkamarák hasznosságát firtató kérdésére.

 
A vállalatok 30%-a saját bevallása szerint egyáltalán nem ismeri a helyi iparkamarák működését. Akik véleményt tudtak alkotni, azok leginkább semlegesnek vélik a kamarák tevékenységét saját cégük és az ország szempontjából is. Vállalati méret szerint a kisebb, 20 fő alatti vállalatok tartják inkább hasznosnak a kamarák működését, ugyanakkor a 20 fő feletti cégek véleménye inkább negatív.Ágazati szempontból az üzleti szolgáltató cégek körében volt a legpozitívabb mind a saját vállalat, mind az ország szempontjából a kamarák hasznosságának megítélése, s a kereskedelmi cégek is enyhén pozitívnak látták azt. Az építőipari cégek semlegesnek, míg a feldolgozóipar szereplői enyhén negatívan értékelték hasznosságukat.

A kamarák hasznosságáról szinte minden régió cégei közel azonos, semleges értékelést adtak, csupán két kivétel van. A dél-dunántúli vállalatok kifejezetten haszontalannak tartották a kamara működését, ezen belül az ország gazdaságpolitikájára való hatásról egyenesen lesújtó véleményt fogalmaztak meg. A másik végletet a közép-magyarországi cégek alkották, akiknek kifejezetten kedvező véleményük volt a közép-magyarországi kamarák működéséről.
értékelték érdemben hasznosnak. Valószínűleg ez is az oka annak, hogy sokan nem fizetik be az éves, jelképesnek tekinthető – de érdemi ellenszolgáltatás nélkül különösen irritáló - kamarai hozzájárulási díjat sem.
Forrás: GKI